Home

Marc VanhoutteVanuit zijn ruime ervaring als auditor en financieel directeur/CFO in de distributiesector is Marc Vanhoutte de ideale persoon om als onafhankelijke finance consultant of interim CFO een bepaald Finance project te leiden of om uw financieel directeur te vervangen in geval van tijdelijke (of definitieve) afwezigheid. Hij kan uw Finance afdeling transformeren tot een beslissingsondersteunende partner. Tevens kan hij extra winst en cash flow genereren voor uw bedrijf.

Marc Vanhoutte is perfect tweetalig Nederlands/Engels en is vlot Franssprekend. Vanuit zijn thuiskantoor te Aarschot zijn Brussel, het gedeelte van Vlaams-Brabant ten noorden (Vilvoorde, Diegem) en ten oosten (Leuven) van Brussel, de Kempen en Limburg vlot te bereiken.

Marc Vanhoutte kan u in concreto volgende diensten aanbieden:

 • Als finance consultant of interim CFO kan Marc Vanhoutte uw Finance afdeling transformeren van een transactieverwerkende afdeling tot een beslissingsondersteunende partner.  Op maat van uw bedrijf worden de organisatie, staffing, systemen en processen gestroomlijnd zodat de Finance afdeling informatie bundelt en beschikbaar stelt voor leidinggevenden. Deze informatie zet aan tot actie op alle niveaus.
 • Als finance consultant of interim CFO kan Marc Vanhoutte de implementatie van nieuwe Finance tools organiseren en coördineren ten einde de Finance afdeling efficiënter te maken (bvb het automatiseren van cash allocatie/boeken van bankafschriften, etc.).  Marc Vanhoutte was de Finance lead in een grote SAP implementatie, inclusief change management.
 • De vrije cash flow bepaalt in welke mate uw bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen/bankleningen. Veel bedrijven gaan failliet door een gebrek aan cash terwijl ze toch rendabel zijn. Het verbeteren van de vrije cash flow kan uw afhankelijkheid van vreemd vermogen drastisch doen verlagen zodat er meer cash overblijft om te investeren in het bedrijf. Veel extra cash flow kan vrijgemaakt worden door het sneller innen van vorderingen, het trager betalen van leveranciers en het verhogen van de voorraadrotatie. Het gaat hier niet zomaar om éénmalige acties van de Finance afdeling. Als finance consultant of interim CFO doet Marc Valhoogte een analyse van de end-to-end processen ten einde een structurele en duurzame verbetering van de cash flow te bekomen.

  Onder leiding van Marc Vanhoutte werd het aantal dagen dat Ingram Micro België zich diende te financieren gereduceerd van 33 dagen tot 13 dagen. Dit had een enorme impact op de winstgevendheid en Return on Invested Capital (rendement van het vermogen) van het bedrijf.

 • Een balanced scorecard bundelt de performantie indicatoren en is een middel om de prioriteitsstellingen, die gebaseerd zijn op de strategie van het bedrijf, te visualiseren. Dit betreft niet enkel louter financiële indicatoren zoals omzetgroei, marktaandeel, etc maar ook indicatoren m.b.t. klantentevredenheid, servicekwaliteit, innovatie, etc. Als finance consultant of interim CFO kan Marc Vanhoutte in overleg met en op maat van uw bedrijf een Balanced Scorecard laten implementeren.
 • Een degelijk budget helpt u te focussen op uw korte maar ook lange termijn doelstellingen. Als finance consultant of interim CFO implementeert Marc Vanhoutte een budget- en forecastingmethode en -proces in overleg met en op maat van uw bedrijf, inclusief het budgetteren en forecasten van een balans en cash flow zodat er tijdig kan geanticipeerd worden op toekomstige werkkapitaalbehoeften.
 • Marc Vanhoutte heeft als Auditor en CFO van een Fortune 100 company 17 jaar ervaring met US GAAP rapportering.
 • Marc Vanhoutte heeft als CFO van de Belgische afdeling van een Fortune 100 company 10 jaar ervaring met het converteren van US GAAP financial statements naar een Belgische jaarrekening alsmede het opstellen van de ondernemingsraadinformatie.
 • In de functie van finance consultant of interim CFO kijkt Marc Vanhoutte als onafhankelijke partij de operationele kosten analytisch en kritisch na en implementeert onmiddellijk ‘quick wins’. Tevens onderhandelt hij met leveranciers om op een structurele manier de operationele kosten te verlagen.
 • Gemiddeld is 40% van de activiteiten van een bedrijf verlieslatend en 20 à 30% zijn zo winstgevend dat ze de verliezen subsidiëren. Middelen worden dus niet efficiënt ingezet. Als finance consultant of interim CFO implementeert Marc Vanhoutte in overleg met en op maat van uw bedrijf een systeem dat de rendabiliteit per klant/leverancier/product/afdeling analyseert en dergelijke onrendabele activiteiten identificeert zodat deze aangepakt kunnen worden. Zo verhoog je blijvend de winst.
 • In de functie van finance consultant of interim CFO kan Marc Vanhoutte als onafhankelijke derde partij de audit werkzaamheden bij een fusie of acquisitie voor u uitvoeren of een werkprogramma voor zo’n audit voor u opstellen of helpen met het opzetten van een data room. Hij kan voor u financiële modellen opstellen om tot de waardebepaling van de ‘target’ te komen, alsmede het nakijken of helpen opstellen van de Letter of Intent.
 • Heel wat bedrijven verliezen geld omdat ze factureren aan klanten die grote kredietrisico’s met zich meebrengen. Als finance consultant of interim CFO kan Marc Vanhoutte u helpen om processen en systemen op te stellen die het kredietrisico op klanten beperkt.
 • Het is belangrijk dat uw medewerkers, en zeker uw managers, begrijpen welke acties het bedrijf onderneemt en waarom ten einde bepaalde doelstellingen te bereiken. Goed geïnformeerde medewerkers zijn beter gemotiveerde medewerkers en iedereen heeft de neus in dezelfde richting. Om dit te bereiken kan het heel nuttig zijn dat uw medewerkers begrijpen wat begrippen als ‘winst’, ‘balans’, eigen of vreemd vermogen, cash flow, etc betekenen. Als finance consultant kan Marc Vanhoutte uw medewerkers hierin een cursus geven.